GELİŞTİRİCİ KONSOLU v2.0

Müşteriye Kredi Yükleme

request_name = user_credit

POST ile Müşteriye Kredi Yükleme

POST ile Müşteriye Kredi Yükleme

POST URL Şablonu:

/v2/api_key/request_name/request_response_type/response_type/
POST HTTP/1.1

Örnek POST URL'si:

https://organikapi.com/v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/user_credit/

Örnek İstek Gövdeleri:

 • Request Headers:
  Method: POST
  Host:  organikapi.com
  URL:  /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/user_credit/json/
  Accept: application/json
  Form Data:{
   "data": {
     "type" : "havale",
     "user_id" : 0000,
     "balance": 100,
     "amount" : 5
   }
  }
 • Request Headers:
  Method: POST
  Host:  organikapi.com
  URL:  /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/user_credit/xml/
  Accept: application/xml
  Form Data:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <document>
  <data>
    <type>havale</type>
    <user_id>0000</user_id>
    <balance>100</balance>
    <amount>5</amount>
  </data>
  </document>

type Değişkeninin Alabileceği Değerler

Değer Açıklama
havale Havale ile kredi yükleme.
nakit_odeme Nakit ile kredi yükleme.
acik_hesap Açık Hesap ile kredi yükleme.
kredi_iade Kredi İade etmek için kullanılır.
hediye_yukleme Hediye Olarak kredi yükleme.
sure_uzatma Belirlenen miktarda kredinin kullanımını uzatma.
hatali_yukleme Hatalı yüklenen krediyi hesaptan çıkarır.
alacak_tahsili Hesaptan Alacak Tahsili ile kredi çıkarılır.

Değişkenler ve Değerleri

Değişken Gereklilik Tip Açıklama
user_id Zorunlu integer İşlemin yapılacağı kullanıcı benzersiz ID numarası.
balance Zorunlu integer Yüklenecek kredinin miktarı.
amount Zorunlu integer Type değeri havale | nakit_odeme | acik_hesap değerini alacaksa amount değerinin eklenmesi zorunludur.
date Opsiyonel Datetime Sadece Açık Hesap type olarak şeçildiği zaman kullanılabilir. Gönderdiğiniz tarih Y-m-d h:i:s formatında olmalıdır. (Örn: 2021-08-04 15:46:20) Aksi takdirde değer olarak geçerli tarihNOW() alınır.

Başarılı Yanıt:

 • Response Headers:
  Method:    POST
  Status:    200 OK
  URL:     /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/user_credit/json/
  Host:     organikapi.com
  Content-Type: application/json
  Reponse Body:
  {
    "response": {
      "result": true,
      "data": {
        "id": 1000
      }
    }
  }
 • Response Headers:
  Method:    POST
  Status:    200 OK
  URL:     /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/user_credit/xml/
  Host:     organikapi.com
  Content-Type: application/xml
  Reponse Body:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <response>
   <result>1</result>
   <data>
    <id>1000</id>
   </data>
  </response>
Node Tip Açıklama
result Boolean / Int Yanıt işleminin durumunu belirtir. true / false değerlerini alır. XML yanıt gövdelerinde bu değer Int olur ve 0 / 1 değerlerini alır.
data.id Integer İşlem sonucunun benzersiz ID'si.
Organik API'yi kullanarak SMS gönderimi yapabilmeniz için aboneliğinizin olması gerekmektedir. Eğer aboneliğiniz yoksa buraya tıklayarak ücretsiz aboneliğinizi hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz.