GELİŞTİRİCİ KONSOLU v2.0

Müşteriye Bakiye Yükleme

request_name = user_balance

POST ile Müşteriye Bakiye Yükleme

POST ile Müşteriye Bakiye Yükleme

POST URL Şablonu:

/v2/api_key/request_name/request_response_type/response_type/
POST HTTP/1.1

Örnek POST URL'si:

https://organikapi.com/v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/user_balance/

Örnek İstek Gövdeleri:

 • Request Headers:
  Method: POST
  Host:  organikapi.com
  URL:  /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/user_balance/json/
  Accept: application/json
  Form Data:{
   "data": {
    "type" : "increase",
    "user_id" : 0000,
    "balance": 5
   }
  }
 • Request Headers:
  Method: POST
  Host:  organikapi.com
  URL:  /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/user_balance/xml/
  Accept: application/xml
  Form Data:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <document>
  <data>
    <type>increase</type>
    <user_id>0000</user_id>
    <balance>5</balance>
  </data>
  </document>

type Değişkeninin Alabileceği Değerler

Değer Açıklama
increase Bakiye yükleme.
decrease Bakiye çıkarma.

Değişkenler ve Değerleri

Değişken Gereklilik Tip Açıklama
user_id Zorunlu integer İşlemin yapılacağı kullanıcı benzersiz ID numarası.
balance Zorunlu integer Yüklenecek/Çıkarılacak kredinin miktarı.

Başarılı Yanıt:

 • Response Headers:
  Method:    POST
  Status:    200 OK
  URL:     /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/user_balance/json/
  Host:     organikapi.com
  Content-Type: application/json
  Reponse Body:
  {
    "response": {
      "result": true,
      "data": {
        "id": 1000
      }
    }
  }
 • Response Headers:
  Method:    POST
  Status:    200 OK
  URL:     /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/user_balance/xml/
  Host:     organikapi.com
  Content-Type: application/xml
  Reponse Body:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <response>
   <result>1</result>
   <data>
    <id>1000</id>
   </data>
  </response>
Node Tip Açıklama
result Boolean / Int Yanıt işleminin durumunu belirtir. true / false değerlerini alır. XML yanıt gövdelerinde bu değer Int olur ve 0 / 1 değerlerini alır.
data.id Integer İşlem sonucunun benzersiz ID'si.
Organik API'yi kullanarak SMS gönderimi yapabilmeniz için aboneliğinizin olması gerekmektedir. Eğer aboneliğiniz yoksa buraya tıklayarak ücretsiz aboneliğinizi hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz.