GELİŞTİRİCİ KONSOLU v2.0

GET ile SMS Gönderme

request_name = smsviaget

/v2/api_key/smsviaget/request_response_type/?header=ID ya da Başlık Adı&gsms=GSM1, GSM2, GSM3,...&groupids=Grup ID'leri&timeout=Zaman Aşımı Değeri&message=Mesaj Metni (Base64)&deliverytime=Gönderilme Tarihi&gsm_isunique=Tekrarlanan numaralara gönderim&track_id=Gönderimin benzersiz izleme ID'si&report_url=Gönderim raporunun post edileceği adres&commercial=1 veya 0&recipient_type=BIREYSEL veya TACIR

Örnek GET URL'si:

https://organikapi.com/v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/smsviaget/?header=ORGANIKHBR&gsms=905001234567,905001234568,905001234569&message=QnUgYmlyIGRlbmVtZSBtZXNhasSxZMSxcg==

Değişken Gereklilik Varsayılan Değer Açıklama
header Zorunlu N/A Gönderdiğiniz SMS'in kim tarafından atıldığı bilgisidir. Kayıtlı başlıklarınızdan birinin ID'si veya direkt adını alabilir. Başlık adı yazılırken kayıtlı başlık adıyla aynı şekilde ve büyük-küçük harf djuyarlılığıyla yazıldığından emin olunuz. Başlık adlarının tutmaması durumunda gönderiminiz gerçekleşmeyecektir.
gsms Değişken N/A Mesajınızın atılacağı numaraları belirlediğiniz değişkendir. , ile ayırarak birden fazla numara yazabilirsiniz (Örn: 905301234567,901234566,901234555,...). Bu değişkende belirttiğiniz virgül ile ayrılmış numaraların sınırlaması yoktur, n tane olabilir. groupids değişkenine geçerli bir değer verildiğinde bu değişken opsiyonel hale gelir, gönderilmesi zorunlu değildir. Bunun dışındaki tüm koşullarda gönderilmesi zorunludur.
groupids Değişken N/A Kayıtlı gruplarınıza gönderim yapmak istiyorsanız, bir veya birden fazla grup ID değerini bu değişkene yazarak gönderim yapabilirsiniz (Örn: 1,2,3,4,...). Birden fazla grup ID'si yazdığınız durumlarda, ID değerlerinden geçersiz olanlar varsa gönderiminiz sadece geçerli ID'lere yapılır. gsms değişkenine geçerli bir değer verildiğinde bu değişken opsiyonel hale gelir, gönderilmesi zorunlu değildir. Bunun dışındaki tüm koşullarda gönderilmesi zorunludur.
timeout Opsiyonel 48 İlgili SMS operatöre iletildikten sonra mesajın operatörden alıcıya iletilmek için en fazla ne kadar süre ile bekletileceğini belirlediğiniz değişkendir. timeout değerinde belirtilen süre boyunca SMS alıcıya ulaştırılamazsa ilgili SMS iptal olur ve yurtiçi SMS'lerde krediniz otomatik iade edilir. Girdiğiniz değerler saat cinsindendir ve int olmalıdır. Bu değişken opsiyoneldir ve gönderilmek zorunda değildir.
message Zorunlu N/A Gönderiminizin metnidir. base64 formatında gönderilmelidir. base64 formatına çevrilmemiş halinin uzunluğu en fazla gönderilecek mesaj metinin tipine (message_format değerine) göre değişiklik göstermektedir. Mesaj karakterlerinin tamamının doğru iletilebilmesi için mesaj metnini base64 formatına dönüştürerek yollamak zorunludur.
deliverytime Opsiyonel N/A Gönderiminizin ileri bir tarihte yapılmasını istiyorsanız, istediğiniz tarihi bu parametreyle gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz tarih yyyy-aa-gg SS:dd formatında olmalıdır (Örn: 2017-01-04 15:46). Eğer gönderiminizin hemen yapılmasını istiyorsanız bu parametreyi göndermenize gerek yoktur.
gsm_isunique Zorunlu 1 Gönderim yaptığınız numaraların içinde tekrarlanan numaralar varsa bu numaralara da gönderim yapılıp yapılmayacağını belirleyen parametredir. 1 - olduğunda tekrarlanan numaraların sadece 1 tanesine gönderim yapılır, 0 - olduğunda ise tekrarlanan numaraların tümüne gönderim yapılır. Alacağı değer int olmalıdır.
track_id Opsiyonel N/A Gönderiminizi kendi sisteminizde takip edebilmek için üreteceğiniz benzersiz integer değerdir.
report_url Opsiyonel N/A Gönderiminiz tamamlandıktan sonra gönderim raporunun POST edileceği adrestir. POST edilen rapor formatı JSON'dır. Girdiğiniz değer http://< domain >.com/ şeklinde olmalıdır.
commercial Opsiyonel Kullanıcı, İYS Üyesi: 1
İYS Üyesi Değil: 0
Gönderim içeriğinizin ticari olup olmadığını belirtmek amaçlı kullanılır. 0 ve 1 değeri alabilir.
recipient_type Opsiyonel BIREYSEL Alıcı tipini gösteren bilgidir. Değerler: BIRAYSEL - TACIR

Başarılı Yanıt:

 • Response Headers:
  Method:    GET
  Status:    200 OK
  URL:     /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/smsviaget/json/
  Host:     organikapi.com
  Content-Type: application/json
  Reponse Body:
  {
    "response": {
     "result": true,
     "data": {
        "deliveries": [{
          "track_id": "",
          "transaction_id": 16502030,
          "valid": [
           {
             "request_gsm": 5444444444,
             "gsm": 905445359675,
             "gsm_track_id": "16502030-4730-63032793",
             "tl_amount": 0,
             "sms_count": 1,
             "credit_amount": 1
           }, {
             "request_gsm": 5444444445,
             "gsm": 905445359675,
             "gsm_track_id": "16502030-4730-70484559",
             "tl_amount": 0,
             "sms_count": 1,
             "credit_amount": 1
           }
          ],
          "invalid": [
           {
             "request_gsm": 5444444446,
             "gsm": 905444444446,
             "error": {
              "number": 110,
              "message": "The number is incorrect."
             }
           }
          ]
        }
       ]
     }
    }
  }
 • Response Headers:
  Method:    GET
  Status:    200 OK
  URL:     /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/smsviaget/xml/
  Host:     organikapi.com
  Content-Type: application/xml
  Reponse Body:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <response>
    <result>1</result>
    <data>
     <deliveries>
       <item>
        <track_id>2567</track_id>
        <transaction_id>16502030</transaction_id>
        <valid>
          <item>
           <request_gsm>5444444444</request_gsm>
           <gsm>905444444444</gsm>
           <gsm_track_id>16502030-4730-63032793</gsm_track_id>
           <tl_amount>0</tl_amount>
           <sms_count>1</sms_count>
           <credit_amount>1</credit_amount>
          </item>
          <item>
           <request_gsm>5444444445</request_gsm>
           <gsm>905444444445</gsm>
           <gsm_track_id>16587001-4730-70484559</gsm_track_id>
           <tl_amount>0</tl_amount>
           <sms_count>1</sms_count>
           <credit_amount>1</credit_amount>
          </item>
        </valid>
        <invalid>
          <item>
           <request_gsm>5444444446</request_gsm>
           <gsm>4444</gsm>
           <error>
             <number>110</number>
             <message>The number is incorrect.</message>
           </error>
          </item>
        </invalid>
       </item>
     </deliveries>
    </data>
  </response>
Node Tip Açıklama
result Boolean / Int Yanıt işleminin durumunu belirtir. true / false değerlerini alır. XML yanıt gövdelerinde bu değer Int olur ve 0 / 1 değerlerini alır.
data.deliveries Array Gönderim görevinizdeki işlemlerin detayları burada gönderilir.
data.deliveries.track_id String Yapılan her gönderim işlemi için sizin tarafınızdan üretilen ID'dir. Bu veriyi raporlamalarınızda kullanabilirsiniz.
data.deliveries.transaction_id Integer Gönderim işleminin sistem tarafından otomatik oluşturulan benzersiz ID'sidir. Gönderim görevindeki her ileti (deliveries) için ayrı bir ID üretilir.
data.valid Array Gönderim görevinizdeki işleme alınan bütün GSM numaralarının detayları burada gönderilir.
data.valid.request_gsm Integer İşlem sırasında API'ye gönderdiğiniz GSM numarasıdır.
data.valid.gsm Integer request_gsm uluslararası geçerli telefon formatına dönüştürülerek API tarafından kullanılan GSM numarasıdır. Raporlamalarda bu GSM numarası kullanılır.
data.valid.gsm_track_id String Gönderim yapılan her numara için benzersiz olarak üretilen ID'dir. Bu veriyi raporlamalarınızda kullanabilirsiniz.
data.valid.tl_amount Integer Gönderilen SMS'in TL tutarı bilgisini verir. Yurtdışı numaralar TL bakiye ile gönderilir. TL tutarı raporlamalarda gönderilmez.
data.valid.sms_count Integer Gönderim metninizin kaç SMS uzunluğunda olduğu bilgisini verir.
data.valid.credit_amount Integer Gönderiminiz için hesaplanan toplam kredi miktarını verir. Bu miktar gönderiminiz için harcanan kredi miktarı değildir. Yurtdışı numaralar ve henüz başlamamışlar işlemler için değeri 0 olur.
data.invalid Array Gönderim görevinizdeki işleme alınamayan bütün GSM numaralarının detayları burada gönderilir. İçeriği valid parametreleri ile aynıdır.
data.invalid.request_gsm Integer İşlem sırasında API'ye gönderdiğiniz GSM numarasıdır.
data.invalid.gsm Integer request_gsm uluslararası geçerli telefon formatına dönüştürülerek API tarafından kullanılan GSM numarasıdır. Raporlamalarda bu GSM numarası kullanılır.
data.invalid.error.number Integer İşlemin ürettiği hata kodudur. Anlamları için hata kodları sayfasına bakabilirsiniz.
data.invalid.error.message Integer İşlemin ürettiği hata mesajıdır.
Organik API'yi kullanarak SMS gönderimi yapabilmeniz için aboneliğinizin olması gerekmektedir. Eğer aboneliğiniz yoksa buraya tıklayarak ücretsiz aboneliğinizi hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz.