GELİŞTİRİCİ KONSOLU v2.0

Gelişmiş SMS Gönderme

request_name = sendsms

Toplu SMS gönderme işlemi POST metodu ile yapılır. Tek bir işlemde aynı anda birden fazla gönderim görevi oluşturabilir, bu görevlerin her birinde sınırsız grup ya da özel numaraya gönderim yapabilirsiniz.

Organik API oluşturduğunuz gönderim görevlerindeki her bir numara için ayrı ayrı takip kodu oluşturur ve tüm gönderileri tek tek denetlemenize imkan sağlar. Aşağıda sıklıkla kullanabileceğiniz toplu SMS gönderme işlemlerine örnekleri bulabilirsiniz.

POST ile Toplu SMS Gönderme

POST URL Şablonu:

/v2/api_key/request_name/request_response_type/response_type/
POST HTTP/1.1

Örnek POST URL'si:

https://organikapi.com/v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/sendsms/

İstekte Bulunma:
Organik API tek bir istek gövdesinde birden fazla ileti oluşturarak, bu iletilerde ayrı ayrı binlerce numaraya SMS göndermenize imkan verir. Yanıt gövdesinin içinde bulunan global_options nesnesinin değerleri ile gövde içinde bulunan bütün iletilere ortak ayarlar tanımlayabileceğiniz gibi, oluşturduğunuz tüm iletilerin içinde yer alan options nesnesi ile ayrı ayrı ayarlar da tanımlayabilirsiniz.

API iletilerinize özellik atamalarını yaparken varsayılan olarak önce global_options nesnesini kontrol eder. Bu nesnenin içinde yer alan bilgilerin tümünü, tüm iletilere atar. global_options nesnesinin içinde yer almayan özellikleri ise iletilerin options nesnesinde arar.

Aşağıda örnek istek gövdeleri ve içindeki değişken ve nesnelerin anlamlarını anlatan tabloları bulabilirsiniz.

Örnek İstek Gövdeleri:

 • Request Headers:
  Method: POST
  Host:  organikapi.com
  URL:  /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/sendsms/json/
  Accept: application/json
  Form Data:
  {
    "data": {
     "global_options": {
       "track_id": "1234",
       "header": "ORGANIKHBR",
       "delivery_time": "2014-05-12 23:40",
       "timeout": 24,
       "message_format": 0,
       "report_url": "http://www.domain.com",
       "gsm_isUnique": 0,
       "commercial": 1,
       "recipient_type": "TACIR"
     },
     "deliveries": [
       {
        "options": {
          "track_id": "1235",
          "header": 3,
          "delivery_time": "2014-05-12 23:40",
          "timeout": 12,
          "message_format": 1,
          "report_url": "http://www.domain2.com",
          "commercial": 1,
          "recipient_type": "TACIR"
        },
        "recipients": {
          "groups": [
           1,
           2,
           3
          ],
          "gsms": [
            905301234567,
            905301234568,
            905301234569
          ]
        },
        "message": "QnUgYmlyIGRlbmVtZSBtZXNhasSxZMSxcg=="
       },
       {
        "options": {
          "track_id": 1236,
          "header": "OHT3"
        },
        "recipients": {
          "gsms": [
            905301234567
          ]
        },
        "message": "T3JnYW5payBIYWJlcmxlxZ9tZSBkZW5lbWUgbWV0bmlkaXIu=="
       }
     ]
    }
  }
 • Request Headers:
  Method: POST
  Host:  organikapi.com
  URL:  /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/sendsms/xml/
  Accept: application/xml
  Form Data:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <document>
  <data>
   <global_options>
     <delivery_time>2023-01-31 14:11</delivery_time>
     <header>ORGANIKHBR</header>
     <message_format>normal</message_format>
     <report_url>http://www.domain.com</report_url>
     <timeout>48</timeout>
     <track_id>897as6d8ygas07ad75a</track_id>
     <gsm_isUnique>0</gsm_isUnique>
     <commercial>1</commercial>
     <recipient_type>TACIR</recipient_type>
   </global_options>
   <deliveries>
     <options>
      <delivery_time>2023-01-31 14:11</delivery_time>
      <header>3</header>
      <message_format>1</message_format>
      <report_url>http://www.domain.com/report</report_url>
      <gsm_isUnique>0</gsm_isUnique>
      <timeout>24</timeout>
      <track_id>1235</track_id>
      <commercial>1</commercial>
      <recipient_type>TACIR</recipient_type>
     </options>
     <recipients>
      <gsms>905301234567</gsms>
      <gsms>905301234568</gsms>
      <gsms>905301234569</gsms>
      <groups>1</groups>
      <groups>2</groups>
      <groups>3</groups>
     </recipients>
     <message>QnUgYmlyIGRlbmVtZSBtZXNhasSxZMSxcg==</message>
   </deliveries>
   <deliveries>
     <options>
      <track_id>1223</track_id>
     </options>
     <recipients>
      <gsms>905301234569</gsms>
     </recipients>
     <message>T3JnYW5payBIYWJlcmxlxZ9tZSBkZW5lbWUgbWV0bmlkaXIu==</message>
   </deliveries>
  </data>
  </document>
Değişken Gereklilik Tip Açıklama
global_options Zorunlu - global_options içine tanımladığınız değerler, istek gövdesinde yer alan tüm iletilere uygulanır. İçindeki değişkenlerin bazıları zorunludur. options içindeki değişkenlerle belirlenmemiş ayarlar, iletilerin global_options nesnesinde aranır.
global_options.track_id Opsiyonel Integer İletinizin takibi için sizin belirleyeceğiniz ve benzersiz olması gereken parametredir. Bu takip numarası ile daha sonra kendi tarafınızda sorgulama yapabilir ya da rapor taleplerinizde görevin durumunu bu takip ID'si ile bulabilirsiniz. İletilerin options değerinin içinde yer alan track_id parametresine değer atanırsa, global_options içindeki parametre işleme alınmaz ve iletilerin içindeki değer okunur.
global_options.header Opsiyonel Değişken Oluşturduğunuz gönderim görevindeki tüm iletilere atanacak "Gönderen Başlığı" parametresidir. Başlık ID'si ya da direkt başlığın adı olmalıdır.
global_options.delivery_time Opsiyonel Datetime Gönderiminizin ileri bir tarihte yapılmasını istiyorsanız, istediğiniz tarihi bu parametreyle gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz tarih yyyy-aa-gg SS:dd formatında olmalıdır (Örn: 2017-01-04 15:46). Eğer gönderiminizin hemen yapılmasını istiyorsanız bu parametreyi göndermenize gerek yoktur. Gönderilen saat değeri +3 İstanbul UTC değerinde olmalıdır.
global_options.timeout Opsiyonel Integer İlgili SMS operatöre iletildikten sonra mesajın operatörden alıcıya iletilmek için en fazla ne kadar süre ile bekletileceğini belirlediğiniz değişkendir. timeout değerinde belirtilen süre boyunca SMS alıcıya ulaştırılamazsa ilgili SMS iptal olur ve yurtiçi SMS'lerde krediniz otomatik iade edilir. Girdiğiniz değerler saat cinsindendir ve int olmalıdır. Bu değişken opsiyoneldir. Varsayılan değeri 48 saattir.
global_options.message_format Opsiyonel Integer Gönderiminizin hangi karakter setleriyle yapılacağını belirler. 0, 1 ve 2 değerlerini alır. 0 - normal, 1 - turkish, 2 - unicode değeridir. normal olarak ayarlandığında sadece İngilizce karakterlerle gönderim yapılır. turkish olarak ayarlandığında Türkçe karakterle atış yapılır. unicode değeri ise yurtdışı gönderimlerde farklı alfabelerle atış yapmak için kullanılır.
global_options.report_url Opsiyonel String Gönderim görevinizin durumunda bir değişiklik olduğunda gönderim yaptığınız numarayla ilgili raporun gönderileceği URL'dir. Görevin raporu JSON formatında buraya gireceğiniz adrese POST edilir. Gönderilen raporun detaylarını Raporlar bölümünden bulabilirsiniz.
global_options.gsm_isunique Zorunlu 1 Gönderim yaptığınız numaraların içinde tekrarlanan numaralar varsa bu numaralara da gönderim yapılıp yapılmayacağını belirleyen parametredir. 1 - olduğunda tekrarlanan numaraların sadece 1 tanesine gönderim yapılır, 0 - olduğunda ise tekrarlanan numaraların tümüne gönderim yapılır. Alacağı değer int olmalıdır.
global_options.commercial Opsiyonel Kullanıcı, İYS Üyesi: 1
İYS Üyesi Değil: 0
Gönderim içeriğinizin ticari olup olmadığını belirtmek amaçlı kullanılır. 0 ve 1 değeri alabilir.
global_options.recipient_type Opsiyonel BIREYSEL Alıcı tipini gösteren bilgidir. Değerler: BIRAYSEL - TACIR
deliveries Zorunlu - İletilerinizi tanımladığınız bölümdür. Array formatındadır ve dilediğiniz kadar iletiyi bu bölümde tanımlayabilirsiniz. bu bölümde oluşturduğunuz iletilerin raporlarını tek tek veya toplu olarak alabilirsiniz.
deliveries.options Zorunlu - İçeriği yukarıda anlatılan global_options nesnesi ile aynıdır. Ancak geçerliliği sadece ait olduğu iletiyi kapsar. global_options içine tanımlanmayan özellikler bu bölümde aranır ve bulunursa işlenir. Aynı anda hem global_options hem de options içine atama yapılırsa, API options değerlerini baz alır ve işler.
deliveries.recipients Zorunlu - Gönderim yapmak istediğiniz numara ve/veya grupları belirlediğiniz bölümdür.
deliveries.recipients.groups Değişken Array Kayıtlı gruplarınıza gönderim yapmak istiyorsanız, bir veya birden fazla grup ID değerini bu değişkene yazarak gönderim yapabilirsiniz (Örn: 1,2,3,4,...). Birden fazla grup ID'si yazdığınız durumlarda, ID değerlerinden geçersiz olanlar varsa gönderiminiz sadece geçerli ID'lere yapılır. recipients.gsms değişkenine geçerli bir değer verildiğinde bu değişken opsiyonel hale gelir, gönderilmesi zorunlu değildir. Bunun dışındaki tüm koşullarda gönderilmesi zorunludur.
deliveries.recipients.gsms Değişken Array Mesajınızın atılacağı numaraları belirlediğiniz değişkendir. , ile ayırarak birden fazla numara yazabilirsiniz (Örn: 905301234567,901234566,901234555,...). Bu değişkende belirttiğiniz virgül ile ayrılmış numaraların sınırlaması yoktur, n tane olabilir. recipients.groups değişkenine geçerli bir değer verildiğinde bu değişken opsiyonel hale gelir, gönderilmesi zorunlu değildir. Bunun dışındaki tüm koşullarda gönderilmesi zorunludur.
deliveries.message Zorunlu String Gönderiminizin metnidir. base64 formatında gönderilmelidir. base64 formatına çevrilmemiş halinin uzunluğu en fazla gönderilecek mesaj metinin tipine (message_format değerine) göre değişiklik göstermektedir. Mesaj karakterlerinin tamamının doğru iletilebilmesi için mesaj metnini base64 formatına dönüştürerek yollamak zorunludur.

Başarılı Yanıt:

 • Response Headers:
  Method:    POST
  Status:    200 OK
  URL:     /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/sendsms/json/
  Host:     organikapi.com
  Content-Type: application/json
  
  Reponse Body:
  {
    "response": {
     "result": true,
       "data": {
        "deliveries": [{
          "track_id": "",
          "transaction_id": 16502030,
          "valid": [
           {
             "request_gsm": 5444444444,
             "gsm": 905445359675,
             "gsm_track_id": "16502030-4730-63032793",
             "tl_amount": 0,
             "sms_count": 1,
             "credit_amount": 1
           }, {
             "request_gsm": 5444444445,
             "gsm": 905445359675,
             "gsm_track_id": "16502030-4730-70484559",
             "tl_amount": 0,
             "sms_count": 1,
             "credit_amount": 1
           }
          ],
          "invalid": [
           {
             "request_gsm": 5444444446,
             "gsm": 905444444446,
             "error": {
              "number": 110,
              "message": "The number is incorrect."
             }
           }
          ]
        },
        {
          "track_id": 2525,
          "transaction_id": null,
          "error": {
           "number": 101,
           "message": "The SMS title is incorrect."
          },
          "valid": [],
          "invalid": []
        }
       ]
     }
    }
  }
 • Response Headers:
  Method:    POST
  Status:    200 OK
  URL:     /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/sendsms/xml/
  Host:     organikapi.com
  Content-Type: application/xml
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <response>
    <data>
    <result>1</result>
     <deliveries>
       <item>
        <track_id>2567</track_id>
        <transaction_id>16502030</transaction_id>
        <valid>
          <item>
           <request_gsm>5444444444</request_gsm>
           <gsm>905444444444</gsm>
           <gsm_track_id>16502030-4730-63032793</gsm_track_id>
           <tl_amount>0</tl_amount>
           <sms_count>1</sms_count>
           <credit_amount>1</credit_amount>
          </item>
          <item>
           <request_gsm>5444444445</request_gsm>
           <gsm>905444444445</gsm>
           <gsm_track_id>16587001-4730-70484559</gsm_track_id>
           <tl_amount>0</tl_amount>
           <sms_count>1</sms_count>
           <credit_amount>1</credit_amount>
          </item>
          <item>
           <track_id>2525</track_id>
           <error>
             <number>101</number>
             <message>The SMS title is incorrect.</message>
           </error>
           <valid />
           <invalid />
          </item>
        </valid>
        <invalid>
          <item>
           <request_gsm>5444444446</request_gsm>
           <gsm>4444</gsm>
           <error>
             <number>110</number>
             <message>The number is incorrect.</message>
           </error>
          </item>
        </invalid>
       </item>
       <item>
        <track_id>2526</track_id>
        <transaction_id />
        <error>
          <number>101</number>
          <message>The SMS title is incorrect.</message>
        </error>
        <valid />
        <invalid />
       </item>
     </deliveries>
    </data>
  </response>
Node Tip Açıklama
result Boolean / Int Yanıt işleminin durumunu belirtir. true / false değerlerini alır. XML yanıt gövdelerinde bu değer Int olur ve 0 / 1 değerlerini alır.
data.valid Array Gönderim görevinizdeki işleme alınan bütün GSM numaralarının detayları burada gönderilir.
data.valid.gsm Integer Gönderim yapılan GSM numarasıdır.
data.valid.transaction_id Integer Gönderim işleminin sistem tarafından otomatik oluşturulan benzersiz ID'sidir. Gönderim görevindeki her ileti (deliveries) için ayrı bir ID üretilir.
data.valid.gsm_track_id String Gönderim yapılan her numara için benzersiz olarak üretilen ID'dir. Bu veriyi raporlamalarınızda kullanabilirsiniz.
data.valid.sms_count Integer Gönderilen SMS'in kaç boy olduğu bilgisini verir.
data.valid.sms_count Integer Gönderilen SMS'in TL tutarı bilgisini verir. Yurtdışı numaralar TL bakiye ile gönderilir.
data.invalid Array Gönderim görevinizdeki işleme alınamayan bütün GSM numaralarının detayları burada gönderilir. İçeriği valid parametreleri ile aynıdır.
Organik API'yi kullanarak SMS gönderimi yapabilmeniz için aboneliğinizin olması gerekmektedir. Eğer aboneliğiniz yoksa buraya tıklayarak ücretsiz aboneliğinizi hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz.