GELİŞTİRİCİ KONSOLU v2.0

Detaylı Rapor Alma

request_name = detailedreport

Organik API biri basit diğer detaylı olmak üzere 2 türlü rapor seçeneği içerir. Detaylı raporlamada döndürülen bilgiler ve raporun nasıl talep edileceği bilgisi aşağıda verilmiştir.

POST ile Detaylı Rapor Alma

POST URL Şablonu:

/v2/api_key/request_name/request_response_type/response_type/

Örnek POST URL'si:

https://organikapi.com/v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/detailedreport/

Örnek İstek Gövdeleri:

 • Request Headers:
  Method: POST
  Host:  organikapi.com
  URL:  /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/detailedreport/json/
  Accept: application/json
  Form Data:
  {
    "data": {
      "transaction_ids": [id, id, id],
      "delivery_track_ids": [id, id, id],
      "gsm_track_ids": [id, id, id]
    }
  }
 • Request Headers:
  Method: POST
  Host:  organikapi.com
  URL:  /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/detailedreport/xml/
  Accept: application/xml
  Form Data:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <document>
  <data>
    <transaction_ids> id </transaction_ids>
    <transaction_ids> id </transaction_ids>
    <transaction_ids> id </transaction_ids>
    <delivery_track_ids> id </delivery_track_ids>
    <delivery_track_ids> id </delivery_track_ids>
    <delivery_track_ids> id </delivery_track_ids>
    <gsm_track_ids> id </gsm_track_ids>
    <gsm_track_ids> id </gsm_track_ids>
    <gsm_track_ids> id </gsm_track_ids>
  </data>
  </document>
Değişken Gereklilik Tip Açıklama
transaction_ids Opsiyonel Array sendsms komutundan gelen yanıt gövdesinde yer alan transaction ID'leridir. Dizi şeklinde birden fazla ID gönderip, çoklu görev sorgulamaları yapabilirsiniz.
delivery_track_ids Opsiyonel Array sendsms komutunda işlemleriniz için girdiğin benzersiz ID değeridir. Dizi şeklinde birden fazla ID gönderip, çoklu görev sorgulamaları yapabilirsiniz.
gsm_track_ids Opsiyonel Array sendsms komutundan gelen yanıt gövdesinde yer alan gsm_track_id'leridir. Dizi şeklinde birden fazla ID gönderip, çoklu görev sorgulamaları yapabilirsiniz.

Başarılı Yanıt:

 • Response Headers:
  Method:    POST
  Status:    200 OK
  URL:     /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/detailedreport/json/
  Host:     organikapi.com
  Content-Type: application/json
  Reponse Body:
  {
    "response": {
      "result": true,
      "data": [
        {
          "gsm" : 905445359675,
          "transaction_id" : 14094857,
          "gsm_track_id" : 410471976,
          "delivery_track_id" : "b627ffe79fc148e8ea7425222c4ed8",
          "create_date" : "2016-11-02 11:47:38",
          "start_date" : "2016-11-02 11:47:38",
          "finish_date" : "2016-11-02 12:47:42",
          "status" : 2,
          "sms_count" : 1,
          "credit_amount" : 1,
          "is_foreign_gsm" : 0,
  								"errorcode": 0
        },
        {
          "gsm" : 61491570156,
          "transaction_id" : 14094857,
          "gsm_track_id" : 410471979,
          "delivery_track_id" : "b627ffe79fc148e8ea7425222c4ed8",
          "create_date" : "2016-11-02 11:47:38",
          "start_date" : "2016-11-02 11:47:38",
          "finish_date" : "2016-11-02 13:47:45",
          "status" : 4,
          "sms_count" : 1,
          "credit_amount" : 0,
          "is_foreign_gsm" : 1,
  								"errorcode": 99
        },
        {
          "gsm" : 905445359675,
          "transaction_id" : 16334701,
          "gsm_track_id" : 474057742,
          "delivery_track_id" : "6959792d54f3c7510bcbb6303a67a4",
          "create_date" : "2017-02-02 11:36:09",
          "start_date" : "2017-02-28 00:00:00",
          "finish_date" : null,
          "status" : 0,
          "sms_count" : 0,
          "credit_amount" : 0,
          "is_foreign_gsm" : 0,
  								"errorcode": 0
        }
      ]
    }
  }
 • Response Headers:
  Method:    POST
  Status:    200 OK
  URL:     /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/basicreport/xml/
  Host:     organikapi.com
  Content-Type: application/xml
  Response Body:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  <item>
    <gsm>905445359675</gsm>
    <transaction_id>14094857</transaction_id>
    <gsm_track_id>410471976</gsm_track_id>
    <delivery_track_id>b627ffe79fc148e8ea7425222c4ed8</delivery_track_id>
    <create_date>2016-11-02 11:47:38</create_date>
    <start_date>2016-11-02 11:47:38</start_date>
    <finish_date>2016-11-02 12:47:42</finish_date>
    <status>2</status>
    <sms_count>1</sms_count>
    <credit_amount>1</credit_amount>
    <is_foreign_gsm>0</is_foreign_gsm>
  </item>
  <item>
    <gsm>61491570156</gsm>
    <transaction_id>14094857</transaction_id>
    <gsm_track_id>410471979</gsm_track_id>
    <delivery_track_id>b627ffe79fc148e8ea7425222c4ed8</delivery_track_id>
    <create_date>2016-11-02 11:47:38</create_date>
    <start_date>2016-11-02 11:47:38</start_date>
    <finish_date>2016-11-02 13:47:45</finish_date>
    <status>4</status>
    <sms_count>1</sms_count>
    <credit_amount>0</credit_amount>
    <is_foreign_gsm>1</is_foreign_gsm>
  </item>
  <item>
    <gsm>905445359675</gsm>
    <transaction_id>16334701</transaction_id>
    <gsm_track_id>474057742</gsm_track_id>
    <delivery_track_id>6959792d54f3c7510bcbb6303a67a4</delivery_track_id>
    <create_date>2017-02-02 11:36:09</create_date>
    <start_date>2017-02-28 00:00:00</start_date>
    <finish_date />
    <status>0</status>
    <sms_count>0</sms_count>
    <credit_amount>0</credit_amount>
    <is_foreign_gsm>0</is_foreign_gsm>
  </item>
Node Tip Açıklama
result Boolean / Int Yanıt işleminin durumunu belirtir. true / false değerlerini alır. XML yanıt gövdelerinde bu değer Int olur ve 0 / 1 değerlerini alır.
gsm Int Mesaj gönderilen GSM numarası
transaction_id Integer Atışın ait olduğu gönderim görevi ID'sidir.
gsm_track_id Integer sendsms komutundan gelen yanıt gövdesinde yer alan gsm_track_id'sidir.
delivery_track_id String sendsms komutunda işlemleriniz için girdiğin benzersiz ID değeridir.
create_date datetime Gönderim görevinin oluşturulma tarihidir.
start_date datetime Görevin gönderime başlandığı tarihtir.
finish_date datetime Bu numara gönderiminin sonuçlandığı tarih. Eğer gönderim henüz sonuçlanmamışsa bu değer null gelir.
status Integer Bu numara gönderiminin durum bilgisini verir. 0 - henüz gönderilmedi, 1 - operatöre iletildi, 2 - alıcıya iletildi, 3 - hatalı numara, 4 - zaman aşımı anlamına gelir.
sms_count Integer Gönderim metninizin kaç SMS uzunluğunda olduğu bilgisini verir. Eğer bu numaraya gönderim işlemi henüz başlamamışsa değeri 0 olur.
credit_amount Integer Gönderiminiz için hesaplanan toplam kredi miktarını verir. Bu miktar gönderiminiz için harcanan kredi miktarı değildir. Yurtdışı numaralar ve henüz başlamamışlar işlemler için değeri 0 olur.
is_foreign_gsm Integer Gönderim yaptığınız GSM numarasının yurtdışına ait bir numara olup olmadığı bilgisini verir. 1 - yurtdışı numara, 0 - yurtiçi numara anlamına gelir.
errorcode Integer Gönderiminizde oluşan hata kodunu gösterir.

errorcode Değişkeninin Alabileceği Değerler

Değer Açıklama
1 Geçersiz Numara
2 Operator numarası hatalı
3 Ulaşılamıyor.
4 Pasif Numara
5 Kampanya smslerine kapalı numara
6 Operator Kriterlerine uymayan mesaj içeriği
7 Ulaşılamıyor
8 SMS alımına kapalı.
9 GSM Cihaz hatası
10 Şebeke Hatası oluştu
11 Şebeke Hatası oluştu
12 GSM Cihaz Hatası
13 Şebeke Hatası oluştu.
14 GSM Cihaz Hatası
15 Şebeke Hatası oluştu.
16 GSM Cihaz işlemi sonuçlayamadı.
17 GSM Cihaz hatası oluştu.
18 Şebeke Hatası.
19 Şebeke Bağlantı Hatası.
20 Şebeke Bağlantı Hatası.
21 Şebeke Doğrulanamadı.
22 Operator işlemi onaylayamadı.
23 İYS Retli numara listesinde
88 Test islem
99 Hatalı numara
Organik API'yi kullanarak SMS gönderimi yapabilmeniz için aboneliğinizin olması gerekmektedir. Eğer aboneliğiniz yoksa buraya tıklayarak ücretsiz aboneliğinizi hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz.