GELİŞTİRİCİ KONSOLU v2.0

Detaylı Rapor Alma

request_name = detailedreport

Organik API biri basit diğer detaylı olmak üzere 2 türlü rapor seçeneği içerir. Detaylı raporlamada döndürülen bilgiler ve raporun nasıl talep edileceği bilgisi aşağıda verilmiştir.

POST ile Detaylı Rapor Alma

POST URL Şablonu:

/v2/api_key/request_name/request_response_type/response_type/

Örnek POST URL'si:

https://organikapi.com/v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/detailedreport/

Örnek İstek Gövdeleri:

 • Request Headers:
  Method: POST
  Host:  organikapi.com
  URL:  /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/detailedreport/json/
  Accept: application/json
  Form Data:
  {
    "data": {
      "transaction_ids": [id, id, id],
      "delivery_track_ids": [id, id, id],
      "gsm_track_ids": [id, id, id]
    }
  }
 • Request Headers:
  Method: POST
  Host:  organikapi.com
  URL:  /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/detailedreport/xml/
  Accept: application/xml
  Form Data:	
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <document>
  <data> 
    <transaction_ids> id </transaction_ids>
    <transaction_ids> id </transaction_ids>
    <transaction_ids> id </transaction_ids> 
    <delivery_track_ids> id </delivery_track_ids>
    <delivery_track_ids> id </delivery_track_ids>
    <delivery_track_ids> id </delivery_track_ids>  
    <gsm_track_ids> id </gsm_track_ids> 
    <gsm_track_ids> id </gsm_track_ids>    
    <gsm_track_ids> id </gsm_track_ids> 
  </data>
  </document>
Değişken Gereklilik Tip Açıklama
transaction_ids Opsiyonel Array sendsms komutundan gelen yanıt gövdesinde yer alan transaction ID'leridir. Dizi şeklinde birden fazla ID gönderip, çoklu görev sorgulamaları yapabilirsiniz.
delivery_track_ids Opsiyonel Array sendsms komutunda işlemleriniz için girdiğin benzersiz ID değeridir. Dizi şeklinde birden fazla ID gönderip, çoklu görev sorgulamaları yapabilirsiniz.
gsm_track_ids Opsiyonel Array sendsms komutundan gelen yanıt gövdesinde yer alan gsm_track_id'leridir. Dizi şeklinde birden fazla ID gönderip, çoklu görev sorgulamaları yapabilirsiniz.

Başarılı Yanıt:

 • Response Headers:
  Method:    POST
  Status:    200 OK
  URL:     /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/detailedreport/json/
  Host:     organikapi.com
  Content-Type: application/json
  Reponse Body:
  {
    "response": {
      "result": true,
      "data": [
        {
          "gsm" : 905445359675,
          "transaction_id" : 14094857,
          "gsm_track_id" : 410471976,
          "delivery_track_id" : "b627ffe79fc148e8ea7425222c4ed8",
          "create_date" : "2016-11-02 11:47:38",
          "start_date" : "2016-11-02 11:47:38",
          "finish_date" : "2016-11-02 12:47:42",
          "status" : 2,
          "sms_count" : 1,
          "credit_amount" : 1,
          "is_foreign_gsm" : 0
        }, 
        {
          "gsm" : 61491570156,
          "transaction_id" : 14094857,
          "gsm_track_id" : 410471979,
          "delivery_track_id" : "b627ffe79fc148e8ea7425222c4ed8",
          "create_date" : "2016-11-02 11:47:38",
          "start_date" : "2016-11-02 11:47:38",
          "finish_date" : "2016-11-02 13:47:45",
          "status" : 4,
          "sms_count" : 1,
          "credit_amount" : 0,
          "is_foreign_gsm" : 1
        },       
        {
          "gsm" : 905445359675,
          "transaction_id" : 16334701,
          "gsm_track_id" : 474057742,
          "delivery_track_id" : "6959792d54f3c7510bcbb6303a67a4",
          "create_date" : "2017-02-02 11:36:09",
          "start_date" : "2017-02-28 00:00:00",
          "finish_date" : null,
          "status" : 0,
          "sms_count" : 0,
          "credit_amount" : 0,
          "is_foreign_gsm" : 0
        }
      ]
    }
  }
 • Response Headers:
  Method:    POST
  Status:    200 OK
  URL:     /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/basicreport/xml/
  Host:     organikapi.com
  Content-Type: application/xml	
  Response Body:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  <item>
    <gsm>905445359675</gsm>
    <transaction_id>14094857</transaction_id>
    <gsm_track_id>410471976</gsm_track_id>
    <delivery_track_id>b627ffe79fc148e8ea7425222c4ed8</delivery_track_id>
    <create_date>2016-11-02 11:47:38</create_date>
    <start_date>2016-11-02 11:47:38</start_date>
    <finish_date>2016-11-02 12:47:42</finish_date>
    <status>2</status>
    <sms_count>1</sms_count>
    <credit_amount>1</credit_amount>
    <is_foreign_gsm>0</is_foreign_gsm>
  </item>
  <item>
    <gsm>61491570156</gsm>
    <transaction_id>14094857</transaction_id>
    <gsm_track_id>410471979</gsm_track_id>
    <delivery_track_id>b627ffe79fc148e8ea7425222c4ed8</delivery_track_id>
    <create_date>2016-11-02 11:47:38</create_date>
    <start_date>2016-11-02 11:47:38</start_date>
    <finish_date>2016-11-02 13:47:45</finish_date>
    <status>4</status>
    <sms_count>1</sms_count>
    <credit_amount>0</credit_amount>
    <is_foreign_gsm>1</is_foreign_gsm>
  </item>
  <item>
    <gsm>905445359675</gsm>
    <transaction_id>16334701</transaction_id>
    <gsm_track_id>474057742</gsm_track_id>
    <delivery_track_id>6959792d54f3c7510bcbb6303a67a4</delivery_track_id>
    <create_date>2017-02-02 11:36:09</create_date>
    <start_date>2017-02-28 00:00:00</start_date>
    <finish_date />
    <status>0</status>
    <sms_count>0</sms_count>
    <credit_amount>0</credit_amount>
    <is_foreign_gsm>0</is_foreign_gsm>
  </item>
Node Tip Açıklama
result Boolean / Int Yanıt işleminin durumunu belirtir. true / false değerlerini alır. XML yanıt gövdelerinde bu değer Int olur ve 0 / 1 değerlerini alır.
gsm Int Mesaj gönderilen GSM numarası
transaction_id Integer Atışın ait olduğu gönderim görevi ID'sidir.
gsm_track_id Integer sendsms komutundan gelen yanıt gövdesinde yer alan gsm_track_id'sidir.
delivery_track_id String sendsms komutunda işlemleriniz için girdiğin benzersiz ID değeridir.
create_date datetime Gönderim görevinin oluşturulma tarihidir.
start_date datetime Görevin gönderime başlandığı tarihtir.
finish_date datetime Bu numara gönderiminin sonuçlandığı tarih. Eğer gönderim henüz sonuçlanmamışsa bu değer null gelir.
status Integer Bu numara gönderiminin durum bilgisini verir. 0 - henüz gönderilmedi, 1 - operatöre iletildi, 2 - alıcıya iletildi, 3 - hatalı numara, 4 - zaman aşımı anlamına gelir.
sms_count Integer Gönderim metninizin kaç SMS uzunluğunda olduğu bilgisini verir. Eğer bu numaraya gönderim işlemi henüz başlamamışsa değeri 0 olur.
credit_amount Integer Gönderiminiz için hesaplanan toplam kredi miktarını verir. Bu miktar gönderiminiz için harcanan kredi miktarı değildir. Yurtdışı numaralar ve henüz başlamamışlar işlemler için değeri 0 olur.
is_foreign_gsm Integer Gönderim yaptığınız GSM numarasının yurtdışına ait bir numara olup olmadığı bilgisini verir. 1 - yurtdışı numara, 0 - yurtiçi numara anlamına gelir.
Organik API'yi kullanarak SMS gönderimi yapabilmeniz için aboneliğinizin olması gerekmektedir. Eğer aboneliğiniz yoksa buraya tıklayarak ücretsiz aboneliğinizi hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz.