GELİŞTİRİCİ KONSOLU v2.0

Anahtar Kelimeleri Listeleme

request_name = keywords

Bu API, tanımlı anahtar kelimelerinizi listeler.

GET ile Gelen Mesajları Listeleme

GET URL Şablonu:

/v2/api_key/keywords/

Örnek GET URL'si:

https://organikapi.com/v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/keywords/

Örnek İstek Gövdeleri:

 • Request Headers:
  Method: GET
  Host:  organikapi.com
  URL:  /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/keywords/
  Accept: application/json

Başarılı Yanıt:

 • Response Headers:
  Method:    GET
  Status:    200 OK
  URL:     /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/basicreport/json/
  Host:     organikapi.com
  Content-Type: application/json
  
  Reponse Body:
  {
   "response": {
     "result": true,
     "data": [
       {
         "rootID": 999,
         "root": "TEST",
         "keywordSub": "RET",
         "receiveNumber": 4609,
         "isBlocked": 0
       }
     ]
   }
  }
Node Tip Açıklama
result Boolean Yanıt işleminin durumunu belirtir. true / false değerlerini alır.
rootID int Anahtar kelimenin benzersiz sıra numarasıdır
root String Mesaj içeriğindeki temel anahtar kelime
keywordSub String Mesaj içeriğindeki alt anahtar kelime. Boş ise NULL değerini alır.
receiveNumber Integer Mesajın gönderildiği numaradır.
isBlocked int Numaranın Karalisteye alınıp alınmadığını belirtir 0 / 1
Organik API'yi kullanarak SMS gönderimi yapabilmeniz için aboneliğinizin olması gerekmektedir. Eğer aboneliğiniz yoksa buraya tıklayarak ücretsiz aboneliğinizi hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz.