GELİŞTİRİCİ KONSOLU v2.0

Gelen Mesajları Listeleme

request_name = inbox

Bu API, tanımlı anahtar kelimeleriniz ile gelen mesajları listelemenizi sağlar.

POST ile Gelen Mesajları Listeleme

POST URL Şablonu:

/v2/api_key/inbox/

Örnek POST URL'si:

https://organikapi.com/v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/inbox/

Örnek İstek Gövdeleri:

 • Request Headers:
  Method: POST
  Host:  organikapi.com
  URL:  /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/inbox/json/
  Accept: application/json
  Form Data:
  {
    "data": {
     "rootKeyword": "ANAHTARKELIME",
     "date": {
       "begin": "2020-01-30",
       "end": "2020-03-01"
     }
    }
  }
Değişken Gereklilik Tip Açıklama
rootKeyword Opsiyonel String Mesajları anahtar kelime içeriğine göre listelemek için kullanılır.
date.begin Opsiyonel Datetime Listelenecek mesajların tarih başlangıcını seçmek için kullanılır. date_end ile aynı anda kullanılabilir, fakat maksimum zaman aralığı 30 gün olmalıdır.Tarih bilgisi, YYYY-MM-DD formatında gönderilmelidir.
date.end Opsiyonel Datetime Listelenecek mesajların tarih aralığını seçmek için kullanılır. date_begin ile aynı anda kullanılabilir, fakat maksimum zaman aralığı 30 gün olmalıdır.Tarih bilgisi, YYYY-MM-DD formatında gönderilmelidir.

Başarılı Yanıt:

 • Response Headers:
  Method:    POST
  Status:    200 OK
  URL:     /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/basicreport/json/
  Host:     organikapi.com
  Content-Type: application/json
  
  Reponse Body:
  {
    "response": {
      "result": true,
      "data": {
       "0": {
         "id": 123456,
         "recipient": 1010,
         "message": "",
         "sender": 905000000000,
         "received": "2020-01-01 10:10:10",
         "rootKeyword": "ANAHTARKELIME",
         "receiveKeyword": "RED",
         "isBlocked": 1
       }
      }
    }
  }
Node Tip Açıklama
result Boolean Yanıt işleminin durumunu belirtir. true / false değerlerini alır.
id Integer Gelen mesajın benzersiz sıra numarasıdır.
recipient Integer Mesajın gönderildiği numaradır.
message String Gelen mesaj içeriği
sender Integer Mesajın gönderildiği numara
received Datetime Mesajın alınma tarihi
rootKeyword String Mesaj içeriğindeki temel anahtar kelime
receiveKeyword String Mesaj içeriğindeki alt anahtar kelime. Boş ise NULL değerini alır.
isBlocked int Numaranın Karalisteye alınıp alınmadığını belirtir 0 / 1
Organik API'yi kullanarak SMS gönderimi yapabilmeniz için aboneliğinizin olması gerekmektedir. Eğer aboneliğiniz yoksa buraya tıklayarak ücretsiz aboneliğinizi hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz.