GELİŞTİRİCİ KONSOLU v2.0

Gruplarınıza Yeni Kişiler Ekleme

request_name = groupcontentadd

POST ile kayıtlı gruplarınıza yeni kişileri ekleyebilirsiniz.

POST ile Gruplara Yeni Kişiler Ekleme

POST URL Şablonu:

/v2/api_key/request_name/request_response_type/response_type/
POST HTTP/1.1

Örnek POST URL'si:

https://organikapi.com/v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/groupcontentadd/

Örnek İstek Gövdeleri:

 • Request Headers:
  Method: POST
  Host:  organikapi.com
  URL:  /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/groupcontentadd/json/
  Accept: application/json
  Form Data:{
    "data": {
      "persons": [
       {
          "group_id": 100,
          "name": "Ahmet",
          "surname": "Sert",
          "gsm": 905321000001,
          "birthday": "1975-12-30"
        },
        {
          "group_id": 101,
          "name": "Mustafa",
          "surname": "Dere",
          "gsm": 905321000002,
          "birthday": "1974-12-30"
        }
      ]
    }
  }
 • Request Headers:
  Method: POST
  Host:  organikapi.com
  URL:  /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/groupcontentadd/xml/
  Accept: application/xml
  Form Data:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <document>
  <data>
  
  	<persons>
  	  <group_id>100</group_id>
  	  <name>Ahmet</name>
  	  <surname>Sert</surname>
  	  <gsm>905321000001</gsm>
  	  <birthday>1975-12-30</birthday>
  	</persons>
  	<persons>
  	  <group_id>905001234568</group_id>
  	  <name>Mustafa</name>
  	  <surname>Dere</surname>
  	  <gsm>905321000002</gsm>
  	  <birthday>1974-12-30</birthday>
  	</persons>
  
  </data>
  </document>
Değişken Gereklilik Tip Açıklama
persons Zorunlu Array İster tek ister dizi ile birden çok kişi bilgilerini gönderebilirsiniz.
group_id Zorunlu integer ilgili kişinin hangi grup numarasına kayıt edileceğini bildirirsiniz. her bir kişiyi ayrı ayrı gruplara kayıt edebilirsiniz.
name opsiyonel string(50) Grup içerisine kayıt etmek istediğiniz kişinin adı.
surname opsiyonel string(50) Grup içerisine kayıt etmek istediğiniz kişinin soyadı.
gsm Zorunlu integer(13) Grup içerisine kayıt etmek istediğiniz kişinin cep telefon numarası. GSM numara formatına uygun değilse işleme alınmayacaktır.
birthday opsiyonel date(string) Grup içerisine kayıt etmek istediğiniz kişinin doğum tarihi. (Yıl-Ay-Gün)

Başarılı Yanıt:

 • Response Headers:
  Method:    POST
  Status:    200 OK
  URL:     /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/groupcontentadd/json/
  Host:     organikapi.com
  Content-Type: application/json
  Reponse Body:
  {
    "response": {
      "result": true,
      "data": [
        {
          "id": 1,
          "group_id": 100,
          "name": "Ahmet",
          "surname": "Sert",
          "gsm": 905321000001,
          "birthday": "1975-12-30"
        },
        {
          "id": 2,
          "group_id": 101,
          "name": "Mustafa",
          "surname": "Dere",
          "gsm": 905321000002,
          "birthday": "1974-12-30"
        }
      ]
    }
  }
 • Response Headers:
  Method:    POST
  Status:    200 OK
  URL:     /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/groupcontentadd/xml/
  Host:     organikapi.com
  Content-Type: application/xml
  Reponse Body:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <response>
   <result>1</result>
   <data>
  	<item>
    	  <id>1</id>
    	  <group_id>100</group_id>
  	  <name>Ahmet</name>
  	  <surname>Sert</surname>
  	  <gsm>905321000001</gsm>
  	  <birthday>1975-12-30</birthday>      
  	</item>
  	<item>
       <id>2</id>
  	  <group_id>905001234568</group_id>
  	  <name>Mustafa</name>
  	  <surname>Dere</surname>
  	  <gsm>905321000002</gsm>
  	  <birthday>1974-12-30</birthday>      
  	</item>        
   </data>
  </response>
Node Tip Açıklama
result Boolean / Int Yanıt işleminin durumunu belirtir. true / false değerlerini alır. XML yanıt gövdelerinde bu değer Int olur ve 0 / 1 değerlerini alır.
data.id Integer Kişinin ait olduğu benzersiz ID'si.
data.group_id Integer Kişinin ait olduğu grubun benzersiz ID'si.
data.name String Kayıtlı kişinin adı.
data.surname String Kayıtlı kişinin soyadı.
data.gsm Integer Kayıtlı kişinin GSM numarası.
data.birthday Date Kayıtlı kişinin doğum tarihi.
Organik API'yi kullanarak SMS gönderimi yapabilmeniz için aboneliğinizin olması gerekmektedir. Eğer aboneliğiniz yoksa buraya tıklayarak ücretsiz aboneliğinizi hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz.