GELİŞTİRİCİ KONSOLU v2.0

Grubun Kişilerini Listeleme

request_name = groupcontent

POST ile kayıtlı grupların kişilerini listeleme örneği aşağıda anlatılmıştır.

POST ile Kayıtlı Grupları Listeleme

POST URL Şablonu:

/v2/api_key/request_name/request_response_type/response_type/
POST HTTP/1.1

Örnek POST URL'si:

https://organikapi.com/v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/groupcontent/

Örnek İstek Gövdeleri:

 • Request Headers:
  Method: POST
  Host:  organikapi.com
  URL:  /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/groupcontent/json/
  Accept: application/json
  Form Data:{
    "data": {
      "group_ids": [
        100,
        101
      ]
    }
  }
 • Request Headers:
  Method: POST
  Host:  organikapi.com
  URL:  /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/groupcontent/xml/
  Accept: application/xml
  Form Data:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <document>
  <data>
    <group_ids>100</group_ids>
    <group_ids>101</group_ids>
  </data>
  </document>
Değişken Gereklilik Tip Açıklama
group_ids Zorunlu Array İster tek ister "," ile ayırarak birden çok grup ID'sini gönderebilirsiniz. Bu değişkenin gönderilmesi zorunludur.

Başarılı Yanıt:

 • Response Headers:
  Method:    POST
  Status:    200 OK
  URL:     /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/groupcontent/json/
  Host:     organikapi.com
  Content-Type: application/json
  Reponse Body:
  {
    "response": {
      "result": true,
      "data": [
        {
          "group_id": 100,
          "name": "Ahmet",
          "surname": "Sert",
          "gsm": 905321000001,
          "birthday": "1975-12-30"
        },
        {
          "group_id": 101,
          "name": "Mustafa",
          "surname": "Dere",
          "gsm": 905321000002,
          "birthday": "1974-12-30"
        }
      ]
    }
  }
 • Response Headers:
  Method:    POST
  Status:    200 OK
  URL:     /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/groupcontent/xml/
  Host:     organikapi.com
  Content-Type: application/xml
  Reponse Body:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <response>
   <result>1</result>
   <data>
  	<item>
  	  <group_id>100</group_id>
  	  <name>Ahmet</name>
  	  <surname>Sert</surname>
  	  <gsm>905321000001</gsm>
  	  <birthday>1975-12-30</birthday>      
  	</item>
  	<item>
  	  <group_id>905001234568</group_id>
  	  <name>Mustafa</name>
  	  <surname>Dere</surname>
  	  <gsm>905321000002</gsm>
  	  <birthday>1974-12-30</birthday>      
  	</item>        
   </data>
  </response>
Node Tip Açıklama
result Boolean / Int Yanıt işleminin durumunu belirtir. true / false değerlerini alır. XML yanıt gövdelerinde bu değer Int olur ve 0 / 1 değerlerini alır.
data.group_id Integer Kişinin ait olduğu grubun benzersiz ID'si.
data.name String Kayıtlı kişinin adı.
data.surname String Kayıtlı kişinin soyadı.
data.gsm Integer Kayıtlı kişinin GSM numarası.
data.birthday Date Kayıtlı kişinin doğum tarihi.
Organik API'yi kullanarak SMS gönderimi yapabilmeniz için aboneliğinizin olması gerekmektedir. Eğer aboneliğiniz yoksa buraya tıklayarak ücretsiz aboneliğinizi hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz.