GELİŞTİRİCİ KONSOLU v2.0

Yeni Gruplar Oluşturma

request_name = groupadd

POST ile yeni gruplar oluşturma örneği aşağıda anlatılmıştır.

POST ile Yeni Gruplar Oluşturma.

POST URL Şablonu:

/v2/api_key/request_name/request_response_type/response_type/
POST HTTP/1.1

Örnek POST URL'si:

https://organikapi.com/v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/groupadd/

Grup isimleri benzersiz olmalı. Hesabınızda varolan grup adını yeniden oluşturmaz. eski grup id numarasını döner cevap olarak.

Örnek İstek Gövdeleri:

 • Request Headers:
  Method: POST
  Host:  organikapi.com
  URL:  /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/groupadd/json/
  Accept: application/json
  Form Data:{
    "data": {
      "groups": [
        "deneme grup 1",
        "deneme grup 2",
        "deneme grup 3"
      ]
    }
  }
 • Request Headers:
  Method: POST
  Host:  organikapi.com
  URL:  /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/groupadd/xml/
  Accept: application/xml
  Form Data:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <document>
  <data>
    <groups>deneme grup 1</groups>
    <groups>deneme grup 2</groups>
    <groups>deneme grup 3</groups>
   </data>
  </document>
Değişken Gereklilik Tip Açıklama
groups Zorunlu Array İster tek ister dizi halinde "," ile ayırarak birden çok yeni grup adı gönderebilirsiniz.

Başarılı Yanıt:

 • Response Headers:
  Method:    POST
  Status:    200 OK
  URL:     /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/groupadd/json/
  Host:     organikapi.com
  Content-Type: application/json
  Reponse Body:
  {
    "response": {
      "result": true,
      "data": [
        {
          "id": 100,
          "name": "deneme grup 1"
        },
        {
          "id": 101,
          "name": "deneme grup 2"
        },
         {
          "id": 102,
          "name": "deneme grup 3"
        }
  
      ]
    }
  }
 • Response Headers:
  Method:    POST
  Status:    200 OK
  URL:     /v2/ce136df4c9c92d1428e828aba07d3b05/groupadd/xml/
  Host:     organikapi.com
  Content-Type: application/xml
  Reponse Body:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <response>
   <result>1</result>
   <data>
  	<item>
  	  <id>100</id>
  	  <name>deneme grup 1</name>
  	</item>
       	<item>
  	  <id>101</id>
  	  <name>deneme grup 2</name>
  	</item>
         	<item>
  	  <id>103</id>
  	  <name>deneme grup 3</name>
  	</item>
   </data>
  </response>
Node Tip Açıklama
result Boolean / Int Yanıt işleminin durumunu belirtir. true / false değerlerini alır. XML yanıt gövdelerinde bu değer Int olur ve 0 / 1 değerlerini alır.
data.id Integer grubun benzersiz ID'si.
data.name String grup adı.
Organik API'yi kullanarak SMS gönderimi yapabilmeniz için aboneliğinizin olması gerekmektedir. Eğer aboneliğiniz yoksa buraya tıklayarak ücretsiz aboneliğinizi hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz.